Primátor města Brna přejímá záštitu

15.11.2013

GIS Day 2013 startuje již příští týden a my můžeme s potěšním oznámit, že díky kvalitní organizaci a pozitivnímu přínosu pro společnost převzal záštitu nad akcí primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.

Jsme velice rádi, že naše snažení o zpřístupnění informací o geografii a geografických informačních technologiích laické veřejnosti je na půdě Magistrátu města Brna vnímáno kladně.

Těšíme se na setkání 20. listopadu 2013!