Geografické informační systémy (GIS)

Více než jeden milion lidí po celém světě závisí na GIS, aby řešili problémy a dělali lepší rozhodnutí. Toho dosáhnou, budou-li umět pracovat s geografickými podklady. GIS kombinuje počítačový hardware, software a data ke sběru, správě a analyzování geografických informací.

Pomocí GIS může uživatel zobrazovat vztahy, procesy, vzorce a trendy z map, glóbů, zpráv a grafů. Od mapování lesních požárů k hledání nejvhodnějšího umístění kavárny. GIS pomáhá lidem vidět, jak svět pracuje a mění se.

Co je GIS Day?

Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování událostí jako jsou dny otevřených dveří, workshopy, komunitní výstavy, veletrhy pracovních příležitostí, školní akce a mapové projekty.

GIS Day je úspěšný díky tvrdé práci a odhodlání uživatelů GIS po celém světě, kteří vidí důležitost ve sdílení jejich znalostí GIS s ostatními lidmi na planetě.

I my na Mendelově univerzitě v Brně sdílíme toto přesvědčení, proto Vám přinášíme GIS Day přímo ve Vašem městě, v našem městě - Brně.