Registrace

GIS Day pořádáme ZDARMA pro všechny, i pro Vás! Ať jste jednotlivec, skupinka anebo školní třída, naši akci si zamilujete. Zúčastněte se akce GIS Day a dozvíte se spoustu zajímavých informací o geografických informačních systémech (GIS) a pokročilých technologicích v tomto oboru.

Vyberte si svůj blok

Během dne třikrát zopakujeme tříhodinový blok. Pro velký počet zájemců je to nezbytné. Ale nebojte se, jejich obsah je stejný, můžete si tak vybrat čas, který Vám nejvíce vyhovuje.

Dozvíte se informace o GIS, vyzkoušíte si práci s GIS v laboratoři, uvidíte historické i moderní měřící přístroje, dozvíte se o zajímavých technologiích i o tom, jak GIS ovlivňuje Váš život, aniž si to uvědomujete.

Datum Blok Začátek Konec Obsazenost
13.11.2019 B1 08:00 11:00 volno, zbývají 3 místa
13.11.2019 B2 10:00 13:00 zcela obsazeno
13.11.2019 B3 12:00 15:00 zcela obsazeno

Registrujte se ještě dnes!

Pro větší pohodlí a bezpečnost účastníků byla kapacita omezena. Neváhejte proto s registrací, abyste nepřišli o tuto báječnou akci.

Zaregistrujte se, prosím, pomocí formuláře níže, nebo telefonicky.

Podmínky

Pořadatelem akce je Mendelova univerzita v Brně se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno. Podmínky jsou platné od 1. září 2019. Aktualizace těchto podmínek může proběhnout kdykoliv a změna bude uveřejněna na této internetové stránce, o čemž Vás nemusíme informovat.

Registrace je platná okamžikem potvrzení ze strany pořadatele. Na účast není právní nárok, rezervace může být zrušena bez nároku na náhradu.

Registrací potvrzujete, že je Váš zdravotní stav odpovídající charakteru akce, a že v rámci akce budete svůj zdravotní stav respektovat. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění vzniklá v průběhu akce nad rámec zákonné odpovědnosti.

Přítomností na akci účastníci souhlasí s praktickou ukázkou bezpilotního systému. Veškerá rizika s tím spojená podstupují na vlastní nebezpečí. Této ukázky se mohou zúčastnit dobrovolně, aniž by jim byla upřena účast ve zbylé části programu.

Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené či poškozené donesené věci účastníků.

Na akci budou pořizovány audiovizuální materiály určené k dokumentaci a propagaci pořadatele a jeho partnerů. Registrací souhlasíte s jejich pořízením a využíváním k propagaci akce či budoucích akcí pořadatele na dobu neurčitou.

Pořadatel uděluje účastníkům souhlas s pořízením audiovizuálních materiálů pro vlastní potřebu. Účastník bude respektovat individuální zákazy jejich pořizování, bude-li k tomu pořadatelem vyzván.

Udělujete správci souhlas s využitím osobních údajů včetně audiovizuálních materiálů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), aby zpracovával vyplněné osobní údaje. Údaje budou zpracovávány po dobu 15 let, audiovizuální materiály na dobu neurčitou. Výslovný souhlas udělujete dobrovolně. Máte právo vzít svůj souhlas zpět (písemně či e-mailem), požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů, aktualizovat nebo opravit je či omezit jejich zpracování, požadovat jejich výmaz, přenést je či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení nemá vliv na platnost či účinnost zbylých ustanovení.